Tokyo Dome 2012 「Kuroi Tenshi」
Watanabe Mayu, Maeda Atsuko, Matsui Jurina